For å bytte klikk, må du melde deg ut av den du er i. 

Gå til "mitt kollektiv" fra menyen, og scroll helt til bunnen. Der finner du en knapp som melder deg ut av kollektivet.

Når du er meldt ut, står du fritt til å chatte med, og bli invitert til andre klikker.

Fant du svaret?