Bruk av Facebook / Google

Når du registrerer deg eller logger inn, vil det være mulig å bruke Facebook eller Google til dette. Vi henter kun det vi trenger for å identifisere deg, og vil aldri poste noe på vegne av deg, eller be om din venneliste.

Ser du etter noen å bo med?

Dersom du registrerer deg for å finne noen å bo med, ber vi om mer informasjon. Da trenger vi å vite nok til å kunne finne frem til andre Leile-brukere som kan være interessante for deg.

Leiebudsjett

Vi anbefaler deg å bruke budsjettverktøyet vårt for å lage et personlig leiebudsjett. Da blir det enklere å se om pengene strekker til, og hva du eventuelt må justere på for å få det til å gå rundt.

Lagre områder

Alle som er registrert på Leile, kan lagre sine favorittområder, og (om du ser etter noen å bo med) finne andre som liker de samme områdene.

Fant du svaret?