Leile disponerer ingen egne boliger. Men vi hjelper deg å få bolig på to måter:

1: Vi setter deg i stand til å lykkes på leiemarkedet gjennom smarte anbefalinger, hjelp med budsjettering, og ved å hjelpe deg å finne noen å bo sammen med.

2: Vi formidler info om ledige SiO studentboliger, dersom disse passer dine preferanser. SiO har omlag 9000 studentboliger i Oslo, med ulik tilgjengelighet gjennom studieåret. Når noe blir ledig, vet vi det først.

Fant du svaret?