Kortversjonen

Leile er en tjeneste som utvikles av SiO for å hjelpe studenter å få et godt sted å bo. 

Hvordan skal dere gjøre det?

Vi skal hjelpe deg å utforske de virkemidlene du som student har i leiemarkedet:

Geografi – fordi mange høyskoler og universiteter ligger i pressområder med høye priser. Dersom det blir enklere for deg oppdage/vurdere andre fine bydeler, vil det bli enklere å få et godt sted å bo.

Økonomi – fordi det som student kan være utfordrende å finne ut hvordan studiestøtte, deltidsjobb og levekostnader bør henge sammen. Dersom du blir bevisst og flink på studentøkonomi, vil det bli enklere å få et godt sted å bo.

Boform – fordi det kan være dyrt å bo alene. I tillegg til pris, rapporterer også bofelleskapene om høyere trivsel og livskvalitet. Men, mange som flytter til Oslo for å studere, mangler nettverk for å finne romkamerater. Dersom vi hjelper deg å finne bofellesskap som funker, vil det bli enklere å få et godt sted å bo.

Hvem kan bruke Leile?

Alle som vil kan bruke Leile, men når vi lager tjenesten, prøver vi først og fremst å løse Oslo-studentenes problemer.

Fant du svaret?